TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Trahvitõusuga tihenevad murepilved
 

.
 
Maksud ja trahvid on üks vanim võte riigi tühja rahakoti täitmiseks.

Ajaloost on teada maksude tõusuga kuulsaks saanud Vene tsaar Peeter I, kes majanduse turgutamiseks ja euroopalikuks suurriigiks jõudmise eesmärgil kehtestas habeme- ja pearahamaksu. Koormiseid on seaduste abil riiklikult hea paika panna, kuid need peaksid olema eelnevalt põhjalikult analüüsitud ja põhjendatud, vastasel korral võivad hiljem ilmneda kasulikkuse asemel kahjud.

Brüsseli tornist.

Maksude ja trahvide tõusu maksavad loomulikult kinni maksumaksjad. Siinjuures paneb imestama presidendikandidaat Siim Kallase öeldu maksumaksjate liidu maksukonverentsil: kui juba makse muutma hakata, tuleks seda teha suurelt. Muidugi on see mõistetav Kallase seisukohast, sest Brüsselis kümme aastat eemalolnul ja kõrget palka saanul jääb raha ilmselt palju üle ja seetõttu on ta unustanud Eesti rahva tegeliku olukorra.

Statistikaameti andmetel elas 2014. aastal suhtelises vaesuses 21,6% elanikkonnast ehk 280 700 õnnetut, absoluutses vaesuses aga 82 000 inimest. 22 000 lapsel jääb elamiseks 69 eurot kuus. Vaatamata eeltoodule mõtleb Kallas suurelt ja soovitab kinnisvara, autode, maa ja maanteede maksustamist.

Praegugi on maanteede korrastamiseks kehtestatud mootorkütustele aktsiis, mis ületab juba kaugelt kütuse hinda. Kinnisvaramaksuga seatakse aga haamri alla inimeste kodud, mis on kõhu kõrvalt kokku hoitud raha või laenudega soetatud. Kui Kallase öeldud vihje rakendamist leiab, süveneb vabariigis vaesus veelgi ja maksujõuetuid tekib juurde.

Pensionär või vang.

Hämmastama paneb, kuidas niisuguse mõttelennuga inimene presidendiks pürgida saab. „Tänu“ raiskamisele ja raha pillamisele on valitsusel muidugi hädasti raha vaja ning selle kättesaamiseks tahetakse väärteo trahviühik kahekordseks tõsta. Kui trahve tõesti tahetakse muuta, oleks õiglasem siduda selle suurus sissetulekuga. Kes rohkem teenib, maksab väärteo eest rohkem.

Elu on näidanud, et ka praegused trahvid on piisavad ja nende kordistamisega väärtegusid ei vähenda ega pätte ei paranda. Seejuures on valitsusel kuritegude vältimiseks ennetustöö tegemata, millel võivad olla hukatuslikud tagajärjed. Näiteks kuulekas pensionär või väikesepalgaline, kes praegugi tuleb vaevu ots otsaga kuidagi välja, unustab turvaelemendi riidele kinnitamata või ei suuda kiiresti ristmikku ületada enne rohelise tule kustumist. Selle peale saab ta trahvi, mille maksmiseks kulub tal mitme kuu pension või palk, mille tulemusena kannatab kogu pere. Samuti seab uus võimalik kord raskesse olukorda põdura pensionäri või tööl käiva majaomaniku, kes ei suuda omavalitsusele kuuluvat kõnniteed hommikul kella seitsmeks lumest puhastada – jälle trahv. Niisugust sunnitööd ja karistust kui koduomajale ei tohi rakendada isegi vangidele.

Tootsi jälgedes.

Nüüd on seadusetegija jõudnud trahvide sissenõudega lausa „Kevade“ Tootsi looni. Kui korraga maksta ei suuda, maksa osade kaupa või isegi aasta jooksul järelmaksuga! Kui järelmaksuga ka maksta ei suuda, müü võlast pääsemiseks kodu maha.

Seaduse jõustumisel võib paljusid oodata vangla. Kinnipidamiskohtadele konkursi vähendamiseks on riik sunnitud kindlasti uusi vanglaid juurde ehitama. Samas on võimalik riigikassat täita ka ilma meeletute trahvimiste ja maksutõusuta. Selleks tuleb valitsusel lihtsalt lõpetada raiskamine.

Ida-Viru vaevleb.

Riigi ülesanne on seista selle eest, et igal inimesel oleks võimalik oma eluga toime tulla ja ilma almust palumata hakkama saada, mitte pigistada üha kasvavate maksudega temast nagu sidrunist mahl välja. Suured koondamised riigiettevõtetes Ida-Virumaal on pannud raskesse olukorda elanikud, kellest mitu tuhat on omadega jännis. Raskustesse on sattunud ka loomakasvatajad, kes on sunnitud likvideerima oma farmid. Niisuguste olukordade vältimiseks on pall valijate käes, kes peaks arukalt kompetentsemad isandaid pukki aitama.

Raiskamise ja raha pillamise avastamiseks on riigil ellu kutsutud tõhus riigikontroll, kes peaks hakkama talle pandud ülesandeid täitma ja lollustele ning raiskamisele piiri panema. Alles siis oleks põhjust lõõritada Alo Mattiiseni laulu „Eestlaseks olen ja Eestlaseks jään“.

Autor: Jüri Laurson (volitatud elektriinsener)
04.05.2016.
 
Copyright © Majaleht 2007

admin