TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks!
 
Keskerakond ja IRL sõdisid enne valitsusse saamist gaasiaktsiisi tõusu vastu, kuid end võimule upitamiseks olid koalitsioonileppes aktsiisitõusule kahe käega poolt. Tähtis oli kuidagi võimule pääseda. Nüüd on selgunud, et pole võimul ühtegi erakonda, kes oleks seisnud kodukulude suurenemise vastu. Tuleviku pilt on veelgi masendavam, sest juba on aastaks 2020 plaanitud tõsta maagaasi aktsiis 134. protsendile. Siinjuures ei arvestata isegi Euroopa Liidu Komisjoni poolt koostatud aktsiisimaksumäärade võrdlust, kus on toodud, et Eesti on praegugi üks kõrgemaid aktsiisimääraga liikmesriik Euroopa Liidus. Aktsiisimäärad on kordades väiksemad nii Lätis kui ka Leedus. Samas on Lätis katmikalad vabastatud gaasiaktsiisist , kuid Eestis on katmikalade gaas aktsiis pidevas tõusus. Seetõttu võib juhtuda, et katmikalade firmad lõpetavad tegevuse, kuna aiasaaduste tootmine ei tasu varsti ära. Maagaas on keskkonnasõbralik kütuseliik ja juba 1998. aastal võttis Riigikogu vastu ka dokumendi „Kütuse ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava“. Selle dokumendi alusel prognoositakse maagaasi tarbimise olulist kasvu, kuna arvestatakse, et maagaas on keskkonnasõbralik kütuseliik. 2016.aastal langetas Eesti Gaas AS kodutarbijatele müüdava maagaasi hinda kohe kahel korral, mis lõi soojatootjatele soodsa võimaluse kasutada maagaasi soojatootmisel kütteks. Samuti andis odavnev maagaas bussifirmadel suurema kindluse keskkonda vähemsaastavate maagaasil töötavate autobusside kasutuselevõtuks. Aga uus valitsus nullis kõik lootused ja üllatas gaasitarbijaid gaasi aktsiisi järsu tõusuga. See ajas maagaasi tarbijad päris vihale, kuna plaanitav jõhker aktsiisimäära tõus toob kaasa toasooja arvete kasvu, elukalliduse tõusu, mis pärsib Eesti majanduse arengut. Arusaamatust tekitab seejuures majandusministeeriumi spetsialistide arusaam Eesti majanduspoliitika edendamisest kui võimaldas Eesti riigile kuuluval AS Elering osta maagaasi põhivõrgust enamusosaluse ja samas laseb valitsusel tõsta jõhkralt gaasiaktsiisi , mille tulemusena gaasi tarbimine väheneb ja lõpptarbijal gaasi hind tõuseb . See paneb soojatootjaid, kes kasutavad maagaasi korterite ja eramute soojatootmiseks, raskesse olukorda. Samuti satuvad raskesse olukorda väikesepalgalised pered ja pensionärid . Aktsiisi tõus lükkab hoo sisse toiduainete hinna tõusule . Kui natukenegi Eesti gaasimaailma süveneda, siis on arusaamatu, milleks Elering AS sõlmis Eesti - Soome vahelise merealuse gaasitrassi Balticconnector ehituse lepingu, mis peaks valmima 2020. aastaks kui eesmärk on maagaasi tarbimist vähendada. Eesti-Soome vaheline gaasirassi kogumaksumuseks on 250 milj. eurot, millest 187,5 miljonit tuleb toetusena Euroopa Liidult. See trass olevat ettenähtud Eesti tarbijale alternatiivse gaasitarne allikana ja peaks kindlustama kogu regioonis gaasivarustuskindluse ja energiajulgeoleku. Kui nii, siis miks püütakse maagaasi hinda igasugu maksude ja aktsiisidega sedavõrd kõrgeks tõsta , et tarbimine väheneks ja riigile laekuks ühtlasi vähem makse (aktsiis, käibemaks, võrgutasu).
Samas peaks Eesti riik seisma ja tegema kõik, et hindade tõus ei viiks riiki upakile. Maagaasi suuremal tarbimisel on meil väikeses Eestis võimalus säästa keskkonda, hoida puhtana Eesti loodust ,jätta metsa, turvast ja põlevkivi ka järeltulevatele põlvedele – see võimalus on praegu Eesti riigil maagaasi näol olemas. Aga on näha Eesti riigi toetuste ja aktsiisi poliitika on taastuvenergia alane lobitöö, mis on suunatud Eestis välisinvesteerijate poolt rahastatava ebastabiilse tuuleenergia kasutamisele. Eesti Taastuvenergia Koja juht ReneTammiste teeb veel üllatavama ettepaneku ja soovitab maagaasiga kütmine Eestis päris ära keelata! Kas sellepärast, et Gazpromi müüdav maagaas on toodetud Venemaal? Kas tõesti on ka Saksamaa nii rumal, et kasutab kohe kahe toru kaudu Gazpromi gaasi? Tegelikult tuuleenergia on küllaltki ebastabiilne energiaallikas, mille puhul vaikse ilmaga kui tuult ei ole ,energia tootmist ei toimu. Internetist selgub , et enamus tuuleparkidesse investeerijad pole sootuski eestimaisel kapitalil ettevõtjad. Seega tulu läheb nii või teisiti Eestist välja. Milleks niisugust energiatootmist on vaja veel Eesti maksumaksjal doteerida ja rikkuda konkurentsiseadust?
 
Jüri Laurson
Tartu majaomanike Ühingu asutajaliige.
29.11.2016.
Copyright © Majaleht 2007

admin