Nõustamine

Tartu Majaomanike Ühing käivitab oma liikmete tasuta nõustamise süsteemi majaomanikuks olemisega seotud õiguslikes, majanduslikes ja muudes küsimustes.
Probleemidele lahenduste otsimiseks ja leidmiseks ning lahenduste elluviimisele kaasaaitamiseks kasutatakse eelkõige liikmeskonnasisest teadmistele, oskustele ja kogemustele tuginevat vaimset potentsiaali, kuid vajadusel kaastakse vastava ala asjatundjaid ka väljastpoolt.
Konsultatsiooni saamiseks tuleb end selleks eelnevalt registreerida kas elektrooniliselt (täites alloleval lingil registreerimisavaldus.doc klikkides avanevad lahtrid) või tulla juhatuse liikme vastuvõtule (eelneval registreerimisel tel 5536111 Korduvkasutuskeskuse ruumes Jaamamõisa 30) ning täita samasisuline registreerimisleht paberkandjal.
Taotleja poolt avaldatud informatsiooni alusel koostatakse sobiv lahendusi otsima asuv ja tõstatatud probleemset valdkonda tundev meeskond ja teatatakse sooviavaldajale konsultatsiooni aeg ning selle andmiseks vajalike dokumentide või eelandmete loetelu.
Juriidilistes küsimustes nõustab ühingu liikmeid tasuta jurist Harri Paabo, eelregistreerimine tel. 5536111.

registreerimisavaldus.doc